top of page

Advies & beheer

Wij adviseren particulieren en bedrijven inzake beheer van bomen, tuin en landschap.

We inventariseren flora en fauna in functie van de opmaak van boombeheerplannen en natuurbeheerplannen.

Deze inventarissen worden gemaakt in GIS-applicaties waarbinnen elk landschappelijk element wordt geo-gerefereerd en op een digitale kaart wordt gezet; deze inventaris kan vervolgens binnen dezelfde applicatie getoetst worden aan relevante kaarten inzake ruimtelijke ordening, bodemkaart, grondwater, … . 

Bij een bomeninventaris wordt tevens een boomveiligheidscontrole uitgevoerd, dit in nauwe samenwerking met ETW. (European Certified Treeworkers). 

boomv_edited_edited.jpg
Schermafbeelding 2023-09-17 112913.png
IMG_8331_edited_edited_edited.png

Deskundig advies voor bomen tuin en landschap

De conditie van de bomen wordt bepaald, samen met de eventuele gevaarzetting, waarna, indien nodig, een advies wordt geformuleerd.

Een groen- of boominventaris vormt zo een basis van waaruit u, eventueel met onze hulp, uw beheer kan plannen. U krijgt als het ware een handleiding voor uw tuin, park of bomenbestand.

Een natuurbeheerplan vormt ook de basis voor het verkrijgen van vergunningen en/of subsidies.

bottom of page